(Dessa Villkor reglerar alla de webbplatser som PlayUKinternet för närvarande driver)

1. PlayUKinternet utför inköp av lotter på din begäran.
2. Avgifter kommer att vara i enlighet med fastställda avgifter.
3. Det är ditt ansvar att säkerställa att korrekta instruktioner ges till PlayUKinternet för att genomföra köpet av lotter. PlayUKinternet accepterar inget ansvar för eventuella fel som kan ha inträffat.
4. PlayUKinternet kan inte hållas ansvarig för eventuella förlorade eller försenade transaktioner som orsakats av fel i de datasystem som används av de företag som driver de lotterier som erbjuds eller av någon annan dator- eller kommunikationsfel som kan inträffa.
5. PlayUKinternet kan inte hållas ansvarig för försenade köp av lotter för en viss dragning. Det är den enskilde spelarens ansvar att se till att deras beställningar görs i tid för dragningarna och att de är medvetna om deadlines för dragningarna. Om de inte får en bekräftelse per e-post för lottköp (på grund av Internetleverantör eller någon annan anledning) måste spelaren kontrollera (före stängningstid) sina egna transaktioner (under Transaktionshistorik) på nätet för att bekräfta sin beställning. Spelaren har då valet att lägga sin beställning till nästa dragning. PlayUKinternet kan inte hållas ansvarig om din beställning inkom för sent för en dragning och du hade en vinnande rad i den dragningen. Eftersom en lott inte har köpts har därmed inga vinster hämtats.
6. Din betalning kommer att behandlas då du slutfört din beställning. Om din betalning inte slutförs kommer du att underrättas härom.
7. PlayUKinternet skall ansvara för att hämta ut prispengar. Dessa pengar skall betalas ut till dig minus eventuell ränta som kan ha uppstått inom 10 arbetsdagar efter att PlayUKinternet har erhållit prispengarna från lotteriet.
8. Samtliga uttagna vinster betalas ut direkt till kundens bankkonto, i antingen pund, US dollar eller euros när de väl har valt alternativet kontantuttag och lämnat in alla nödvändiga uppgifter. I vissa fall kan undantag göras angående form av utbetalning. Minimibelopp för uttag är £10 / €12 / $15 (beroende på kontots valuta). Det tillkommer inga extra avgifter för uttag av vinster som överstiger detta minimibelopp. 
9. PlayUKInternet förbehåller sig rätten att använda sig att riskhanteringsföretag och/eller försäkringsbolag för att säkra eventuella vinstutbetalningar. I dessa fall kan PlayUKInternet behöva uppfylla vissa regler och villkor, vilket kan innebära att en vinnare behöver skriva på ett dokument för att få ut vinsten. Det är ditt ansvar att detta genomförs om du vinner och om detta skulle krävas av dig. PlayUKInternet betalar ut vinsten till dig inom 10 dagar från det att man har mottagit den från riskföretaget och/eller försäkringsbolaget.
10. Lotten köps på din begäran och omfattas av regler och förordningar som styr online-transaktioner och bedrägeribekämpning. Om en lott köps på ett bedrägligt vis kommer lotten tillfalla PlayUKinternet och alla prispengar skall förbli PlayUKinternets egendom ovillkorligen. Belopp som sätts in på ett kundkonto anses vara betalning för framtida lottinköp och kan EJ återkallas. Dessutom återkallas inte medel som satts in på kundens konto i form av ett kampanjerbjudande (inklusive men inte begränsat till dubbla insättningar, ad-hoc-vinster, lojalitetsbelöningar, krediter som lösts in från LottoPoäng).
11. Inaktivt konto: Ett “inaktivt konto” är ett konto på PlayUKinternet utan någon in- och/eller utloggningsaktivitet, inklusive spelaktivitet under en period på 6 månader i följd. Om ditt konto är inaktivt i 6 månader eller längre kommer kontot att betraktas som ett passivt konto. PlayUKinternet förbehåller sig rätten att avlägsna eventuella spelkrediter och andra saldon vid den tidpunkten. Alla saldon avlägsnas från kontot först efter att ett meddelande om detta har skickats till din registrerade e-postadress. PlayUKinternet kommer inte att avlägsna saldo på kontot om instruktioner för betalning finns. Saldot på ditt konto kommer att överlåtas till PlayUKinternet efter att rimliga ansträngningar att kontakta dig har misslyckats och/eller om du inte kan bli tillfredsställande lokaliserad. I de fall kontot blir ett inaktivt konto eller ett passivt konto, och utan undantag från PlayUKinternets rätt att beslagta och förverka alla eventuella medel på ditt konto, kan du kontakta PlayUKinternet och lämna in en förfrågan om att återaktivera ditt konto och/eller återinsätta ditt saldo. För att undvika missförstånd, är PlayUKinternet inte skyldig att acceptera din förfrågan, och en sådan förfrågan kommer att ses över i enlighet med relevanta fakta och omständigheter och bestämmelserna i dessa regler villkor. Du kan ”återaktivera” ditt konto genom att: (i) göra en lyckad insättning, (ii) placera en satsning, (iii) spela/delta i någon av PlayUKinternets produkter.
12. PlayUKinternet är inte en lotterioperatör men en lottinköpsservice där nationella lotter köps och förvaltas på uppdrag av kontoinnehavaren.
13. PlayUKinternet förbehåller sig rätten att återkalla denna tjänst utan förvarning.
14. PlayUKinternet och dess varumärken är varken förknippade med The National Lottery eller sponsrat av Camelot Plc eller den nationella lotterikommissionen, MUSL, sisal eller något av de företag som driver de lotterier som erbjuds.
15. Alla kunddata kommer att behandlas konfidentiellt och kommer inte att säljas till andra.
16. Din betalning kommer att behandlas omedelbart efter bekräftelse på din beställning.
17. Vi använder SSL-kryptering för säkra transaktioner.
18. Återbetalningar & Avbokningar:
i. Betalning:
Större kreditkort samt NETELLER-insättningar (www.neteller.com), Ukash-insättningar (www.ukash.com) och Moneybookers-insättningar (www.moneybookers.com) samt banköverföringar är godkända betalningsmetoder. Om du vill betala med en annan betalningsmetod ber vi dig att skicka e-post till oss på info@playukinternet.com
ii. Expediering:
Lotterna som köps på din begäran väljs av dig på SPEL-sidan på webbplatsen. Du kan även köpa lotter till en framtida dragning, vilket du kan ange på SPEL-sidan om du önskar. Vi kan inte köpa lotter till dragningar efter stängningstid, vilket är olika beroende på vilket lotteri man spelar. På SPEL-sidan ändras tiden automatiskt till nästa tillgängliga dragningsdatum efter stängningstid. Vi skickar "bekräftelse av köp" omedelbart per e-post och PlayUKinternet ansvarar ej för fel som uppkommer p.g.a. bristande prestanda av spelarnas Internet-leverantör eller andra tekniska fel.
iii. Ändring av beställning om du ångrar dig:
Vi kommer att tillåta dig att ändra din beställning på följande villkor:
(1) Din beställning är legitim (hederlig) och
(2) Lotterna har ännu inte köpts.
Utifrån en utvärdering av ovanstående villkor kommer vi att redigera de återstående beställningarna om begäran gjorts i tid för att ändra lotterna. Observera att köp av lotter görs regelbundet under hela dagen och när de väl har köpts kan vi inte kan ändra dina lotter. För att ansöka om en ändring av en beställning, vänligen skicka en e-post till oss på info@playukinternet.com
iv. Avbeställningar
Vi kan inte avboka beställda lottorader, utan endast eventuellt ändra dragningsdatum (Se iii.).
19. Vi rekommenderar att kortinnehavaren skriver ut all elektronisk beställningsdata, spelreglerna, avbeställningsföreskrifter, och betalningssätt för att undvika missuppfattningar och diskussioner vid ett senare tillfälle och förvara dem på ett lättillgängligt ställe.
20. Alla beställningar kommer att behandlas så snart som möjligt.
21. Om ett lands lagstiftning ändras gällande utländska spelare som köper lotter som erbjuds av vårt företag, förbehåller PlayUKinternet sig rätten att fortsätta att ta beställningar i en lotteridragning där numren som dras och de vinster som betalas ut baseras på just dessa angivna av de officiella uppgifts leverantörerna. PlayUKinternet förbehåller sig också rätten att göra annuitetsbetalningar under en rimlig tidsperiod för jackpottar och 2:a vinstnivån.
22. Force Majeure gäller d.v.s. PlayUKinternet har inget ansvar för misslyckande med att leverera lotter som du har beställt eller dröjsmål som orsakas av en händelse eller omständighet bortom rimlig kontroll.
23. Du får inte köpa lotter eller göra anspråk på prispengar om du är under 18 år.
24.

Det är endast tillåtet att ha ett konto per kund. PlayUKinternet har rätt att avsluta, spärra eller ta bort konton som anses vara duplicerade. PlayUKinternet har även rätt att bannlysa en spelare som enligt PlayUKinternet har för avsikt att duplicera sitt konto eller missbruka registreringen på något sätt. PlayUKinternet förbehåller sig rätten att begära information eller dokumentation för att bekräfta en spelares identitet och betalningsmetod som används. Inlämning av falsk information kan resultera i stängning av spelarens konto och all aktivitet inom kontot, inklusive men inte begränsat till annullering av eventuella vinster. Skulle en spelare undanhålla dokumentation eller om dokumentationen anses vara ogiltig enligt protokollet för bedrägeribekämpning, kommer kontot att avslutas och eventuella vinster kommer att förverkas.

25. Av olika rättsliga eller kommersiella anledningar tillåter vi inte att konton öppnas av kunder som är bosatta i vissa jurisdiktioner, däribland USA.


Support Rating antilles SRC Comodo Underage

Villkor & Regler
This website is owned and operated by Secure View Services Limited, 3rd Floor Methonis Tower, 73 Archbishop Makarios Avenue, Cyprus, using the gaming license of its holding company, Play UK Internet, N.V.

PlayUKinternet och dennes associerade varumärken/brands arbetar som en oberoende lottinköpservice och är inte associerade med The National Lottery, MUSL, eller Camelot Plc, och inte heller med något annat företag med liknande service.

© 2016 Play UK Internet N.V